Kezdőlap Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Írta: admin

A www.zoldongoskodas.hu jogi nyilatkozata

1. Személyes adatok kezelése

A Azure Spring Cosmetics Kft. elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért fokozott figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály és nemzetközi ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve járjon el, kiemelten az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét.

Ezúton nyújtunk tájékoztatást az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Azure Spring Kft. weboldalán a felhasználó személyes információk megadása nélkül böngészhet. Bizonyos szolgáltatások igénybevétele szükségessé teszi személyes adatok megadását illetve, hogy hozzájárulj személyes adataidnak a lenti célok érdekében történő kezeléséhez.

Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz az önkéntesen hozzájárultál. Amennyiben tehát nem szeretnéd megadni személyes adatait, illetve nem szeretnél hozzájárulni azok kezeléséhez, akkor az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatod,ezen esetben nem áll módunkban biztosítani a honlap adott szolgáltatásait.

Az adatokat a honlapon elérhető funkciók működtetése, marketing aktivitás, marketing célú adatbázis építés, nyereményjátékok, valamint piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára használjuk fel.

Az adatkezeléseket az alábbi összefoglaló mutatja be:

  1. Adatkezelés célja:

Direkt Marketing adatkezelési cél: Ebben az esetben az Azure Spring Kft. részedre elektronikus leveleket (hírleveleket, ajánlatokat) küldhet, valamint e-mail címed alapján részedre hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook/Google rendszereiben.

Kezelt adatok köre: Email cím, név

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

 

  1. Adatkezelés célja:

A honlapon végzett böngészés statisztikai célú összesítése, ami alapján optimalizáljuk, a felhasználók számára jobban olvashatóbbá tesszük az oldal használatát.

Kezelt adatok köre: Cookie-k által rögzített adatok, ezen belül Google Analytics, Google Search Console.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. (A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a gépeden rögzített cookie-k törlésével).

  1. Adatkezelés célja:

A Zöldgondoskodás.hu tartalmainak valamint egyéb ajánlatok megjelenítése a Facebook és Google rendszereiben az alapján, hogy felkerested a honlapot vagy egyes oldalait

Kezelt adatok köre: Cookie-k által rögzített adatok.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. (A hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a gépeden rögzített cookie-k törlésével).

  1. Adatkezelés célja:

A Zöldgondoskodás.hu oldalon lehetőséged van e-mailes tanácsadást igénybe venni, ahol válaszolunk a természetes szépségápolást érintő kérdéseidre.

Kezelt adatok köre: A tanácsadás során kérjük az e-mail cím megadását ahova válaszunkat elküldhetjük.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A tanácsadást követően az adatok az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre, következő tanácsadás esetén felhasználásra kerülhetnek.

 

  1. Adatkezelés célja:

Kommentek lehetőségének  biztosítása a zöldgondoskodás.hu oldalon publikált cikkekre vonatkozóan

Kezelt adatok köre: Komment, facebook felhasználói név és fénykép.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a vélemény moderálása esetén a vélemény eltávolításáig.

 

Az Azure Spring Kft. elsődleges célja a direkt marketing tájékoztató tevékenység végzése, így az általa fenntartott szolgáltatások, letölthető anyagok direkt marketing feliratkozást ösztönző megoldásoknak számítanak, ezek igénybevételének feltétele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás.

Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelések csak akkor valósulnak meg, ha a szolgáltatást igénybe kívánod venni és a szolgáltatás használat érdekében megadod személyes adataidat.

2. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

A személyes adatok kezelője:

Azure Spring Kft. 9024 Győr, Ikva u. 15. I/4. Cégjegyzékszám: 08-09-026458

Elérhetőség: hello@zoldgondoskodas.hu

Adatfeldolgozó az Azure Spring Kft. megbízásából:

Pure Web Vision Bt.

Cégjegyzékszám: 08-06-014364

Tevékenység: elektronikus direkt levelek szerkesztése és kiküldése, elektronikus hirdetések szerkesztése, nyeremények postázása

Egyéb adatfeldolgozási műveleteket végző személyek az Azure Spring Kft. megbízásából:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 , Cégjegyzékszám: 01-09-909968). a szerverszolgáltató,

Timár Mátyás e.v. 9081 Győrújbarát Petőfi utca 59. Adószám: 66689368-1-28, fejlesztő, személyes adatokat csak a honlap fejlesztéséhez kapcsolódóan vagy a működés biztonsága érdekében kezel,

Mailerlite, UAB MAilerlite, Litvánia. Paupia 28, Vilnius, Litvánia. Regisztrációs szám: 302942057, Adószám: LT100007448516. -hírlevélküldési szolgáltatás üzemeltetője. Bővebb információ: https://www.mailerlite.com/

Optinmonster- Retyp LLC (7732 Maywood Crest Dr. West Palm Beach, FL 33412, Egyesült Államok), a honlap pop-upjainak szolgálatója. Bővebb információ: https://optinmonster.com/terms/

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Adószám: IE9692928F – hirdetéseket jelenít meg azon felhasználói számára, akik a Zöldgondoskodás.hu számára megadták személyes adataikat vagy azon látogatók számára akik cookie-k használatával engedélyzeték hogy a honlap látogatójaként részükre hirdetés kerüljön megjelenítésre. Bővebben: https://www.facebook.com/about/privacyshield

Google (Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland Adószám: IE6388047V) – Google Analytics és Google Search Console szolgáltatása révén statisztikai összesítést készít a honlap látogatóiról (nem végez azonosítást), melynek révén javítani tudjuk az általunk kínált tartalmakat, felhasználóbaráttá tudjuk tenni. A Google Adwords szolgáltatás révén hirdetéseket jelenít meg azon felhasználói számára, akik a Zöldgondoskodás.hu számára megadták személyes adataikat vagy azon látogatók számára akik cookie-k használatával engedélyzeték hogy a honlap látogatójaként részükre hirdetés kerüljön megjelenítésre.
Bővebb információ a Google Analytics és Search Console adatkezeléséről: https://www.google.com/about/company/consentstaging.html

A beérkezett adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozók bizalmasan kezelik, azokat nem adják át harmadik fél részére.

3. Adatbiztonság

A fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

4. Adattovábbítás

Személyes adataidat továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek minket. Jogosultak vagyunk továbbá adataid továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a az Azure Spring kft vagy olvasóink érdekeinek védelme érdekében.

Minden más esetben az adattovábbításra csak a Te hozzájárulásod alapján van lehetőség.

5. Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek

Tájékoztatást kérhetsz tőlünk az általunk, valamint adatfeldolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül rendelkezésedre bocsátjuk. Kérheted továbbá személyes adataid helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását az alábbi címünkre küldött levéllel: hello@zoldgondoskodas.hu, vagy Azure Spring Kft. 9024 Győr, Ikva u. 15. I/4.

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.

Az e pontban foglalt jogaid a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatóak: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Te saját jogaid vagy mások jogainak védelme érdekében.

6. Kiskorúak személyes adatainak kezelése

Az Azure Spring Kft. nem törekszik kiskorúak személyes adatainak gyűjtésére, a kifejezetten szülőknek készült cikkek, letölthető anyagok esetében is csak és kizárólag a szülő személyes adatainak gyűjtésére kerül sor.

Az Azure Spring Kft. nem gyűjt életkorra vonatkozó adatokat a személyes adatok rögzítése során. Szülőként, a Te felelősséged, hogy tisztázd kiskorú gyermekeddel mely oldalakon regisztrálhat/adhatja meg személyes adatait.

7. Cookie-k

A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfileokat helyezünk el a számítógépeden („cookie”), amennyiben ezt a böngészőben engedélyezed. Kétféle típusú cookie-t használunk: egyes cookie-k engedélyezéséhez szükség van a honlap funkcióinak működéséhez.  Más cookie-kat statisztikai célból, a felhasználói élmény optimalizálása érdekében vagy remarketing célból alkalmazunk (ilyenkor részedre az oldalra történt látogatásod alapján tartalmakat és ajánlatokat jeleníhetünk meg a Facebook vagy Google rendszereiben). A cookie-k révén szerzett információkat kizárólag az adatkezelő és adatfeldolgozó kezeli.

A honlap működéséhez nem feltétlenül szükséges cookie-k betöltését engedélyezned kell, ezt a honlapra történő látogatásodkor egy felugró ablakban teheted meg. A cookie-k nem engedélyzése esetén is el tudod érni a honlap tartalmát.

 

A cookie-k révén a következő adatokat gyűjthetjük:

a böngésződ és az operációs rendszered típusa

az általad megtekintett weboldalak

a hivatkozások melyekre rákattintasz

a weboldal, ahol a mi oldalunk meglátogatását megelőzően jártál

A tőlünk kapott e-mailek megnyitása és a benne szereplő hivatkozásokra történő kattintások

Először jársz-e a weboldalon vagy visszatérő látogató vagy

Korábban jelenítettünk-e meg számodra felugró ablakokat (pop-upokat) és azokat elfogadtad-e

Amennyiben 2018. Május 25-e előtt jártál az oldalunkon, lehetséges hogy a böngésződ tárol tőlünk származó cookie-kat. Amennyiben a már eltárolt cookie-kat szeretnéd eltávolítani azt a böngésződ beállítások menüpontjában teheted meg. Pl. Google Chrome esetében: Beállítások/Privacy és biztonság/Content management (Tartalmi management)/sütik menedzselése.

8. Hírlevelek

A honlapunk egyes letölhető anyagainak igénylésekor hozzájárulsz hírleveleink fogadásához. A Azure Spring Kft. hírleveleit információk, tanácsadó tartalmak eljuttatására illetve közvetlen ajánlatok eljuttatására használja. A hírlevelekről bármikor leiratkozhatsz.

  1. Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat az Azure Springl Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közé. A honlapon megjelenített Azure Spring lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag az Azure Spring Kft.-t illetik meg.

A honlapon elérhető lógókat, információkat az Azure Spring kft. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

Az Azure Spring Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ezen felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Az Azure Spring Kft. fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

A honlap, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Azure Spring Kft. kizárja.

Az Azure Spring Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez az Azure Spring Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

11. Felelősség kizárása

Folyamatosan ellenőrizzük, frissítjük a honlapon megjelenő tartalmakat, és törekszünk arra, hogy azon mind technikailag, mind a tények szempontjából pontos, helytálló, aktuális információ legyen, erre azonban nem áll módunkban garanciát vállalni. Erre tekintettel kizárjuk felelősséget a honlapon megjelenő információk, tanácsok, hiperhivatkozások, valamint azon információk tekintetében, amelyeket a honlapot kiszolgáló szervereken kívül más szerverek tartalmaznak. Kizárjuk továbbá a felelősséget a honlapon megjelenített információk, illetve a honlapon található hiperhivatkozások által megjelenített információk bármilyen felhasználása által okozott károk tekintetében is.

A honlapon külső linkek, úgynevezett hiperhivatkozások találhatók, azonban az ezek segítségével elérhető tartalmak pontosságáért, helytállóságáért, aktualitásáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállalunk, ezekre a jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki. Ezért, amikor elhagyod a honlapot, kérjük, tájékozódj és olvasd el minden más honlap adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosítására alkalmas adatokat gyűjt!

13. Alkalmazandó jog

A honlappal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.

14. Jelen szabályzat módosítása

Az Azure Spring Kft. fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként, az érintettek honlapok keresztüli tájékoztatásával megváltoztassa jelen szabályzatát.

15. Kapcsolatfelvétel

Kérjük, az adatvédelemmel vagy a honlap üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseidet, kapcsolatfelvételedet az alábbi címre küldd:

Azure Spring Kft. – Zöldgondoskodás.hu

9024 Győr, Ikva u. 15. I/4.

hello@zoldgondoskodas.hu

Jelen adatvédelmi nyilatkozat frissítve: 2018. május 18.